Ip Connect  
צור קשר ��ודותי� ו ��קוחותי� ו ��ושגי יסוד ��וצרי�� ��רכזיות IP דף הבית
 
 
אודות החברה
 
AboutUs  

.בעולם המודרני קיים צורך רב בתחום התקשורת והמחשוב
חברת IPCONNECT עוסקת במתן פתרונות טכנולוגיים משולבים לעסקים ולמוסדות. החברה מייצרת פתרונות רבים בטכנולוגיה מתקדמת ואיכותית הנותנת מענה לעולם העסקים המודרני, כמוכן החברה גייסה צוות תמיכה מקצועי הנותן מענה בתחומי התקשורת, רשתות ומחשבים.

תחומי פעילות החברה מתחלקים לארבע:
• מרכזיות VOIP.
• הספקת תשתיות מחשוב (חומרה ותוכנה).
• שרותי תמיכה ותחזוקה (מחשבים, רשתות, שרתים, וכו...)
• תוכנת ניהול עסקים/מוסדות (CEM, ERP)

0 0 0
 
0

 
 
 
 
 
0 0 0 0 0 0 0